Contacts

For contract clients

For contract clients
Hydroasist™
Pl. Kościuszki 17
41-200 Sosnowiec, Poland

 

Work hours:

Monday - Friday: 8:00 am - 3:00 pm
Saturday - Sunday: Closed

Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz.
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

For contract clients

Hydroasist™
Pl. Kościuszki 17
41-200 Sosnowiec, Poland


Location

Write to us and we will answer You